Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến điểm cầu trực tuyến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, trường CAND.

Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, chuyên gia cấp cao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an…

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, chuyên gia cấp cao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Chuyên đề 90 năm truyền thống vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Báo cáo viên cao cấp trong CAND đã được PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, chuyên gia cấp cao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Chuyên đề 90 năm truyền thống vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND. 

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND nhận thức sâu sắc hơn về 90 năm truyền thống vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự trung thành vô hạn với lợi ích nhân dân và đất nước của Đảng ta, cũng như sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để làm tốt công tác chính trị tư tưởng thời gian tới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đặc biệt là trong cán bộ, chiến sỹ CAND, tại hội nghị, lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã thông báo một số nội dung định hướng và lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền trước rất nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của lực lượng CAND năm 2020: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; Kỷ niệm 75 năm truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ…; đặc biệt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam giữ vai trò Ch1ủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc 2020…


Xuân Trường