Trong nhiều thời điểm lịch sử, cán bộ, chiến sĩ An ninh phải sống, chiến đấu giữa bốn bề quân thù, đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách và hiểm nguy. 

Chính trong môi trường đấu tranh ác liệt ấy, bản lĩnh của người chiến sĩ An ninh được rèn luyện và thử thách; lòng dũng cảm, đức hy sinh được thể hiện rõ nét nhất; những phẩm chất cách mạng kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân lại bừng sáng như bản anh hùng ca.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng: “Đảng giao cho công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng, công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc, ngay từ khi ra đời lực lượng An ninh thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, vun đắp khối đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia.     

Qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng An ninh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Công an nhân dân, với Quân đội nhân dân và các lực lượng khác trong triển khai các nhiệm vụ phòng chống phản cách mạng. Đặc biệt, lực lượng An ninh luôn dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng An ninh ba cùng với bà con vùng cao.  

Truyền thống cao đẹp của lực lượng An ninh còn được thể hiện đậm nét ở sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác của Công an nhân dân, với Quân đội nhân dân và các ngành, các cấp trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhờ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng An ninh có sức mạnh hơn hẳn đối phương, đập tan mọi âm mưu phản kháng của chúng, bảo vệ an ninh của Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nhờ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, mà ngay những ngày đầu chính quyền cách mạng mới thành lập, lực lượng An ninh đã khám phá thành công vụ án ở phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động Quốc dân đảng tiến hành đảo chính lật đổ Chính phủ ta.

 Đấu tranh chống phản cách mạng, nhất là các cơ quan đặc biệt nước ngoài là trận tuyến bí mật, đấu mưu, đấu trí, đấu lực, nhân tố quyết định không bắt đầu từ so sánh lực lượng thông thường mà thuộc về bên nào cao tay hơn. Trong suốt chặng đường đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng An ninh phải đương đầu với các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các thế lực thù địch hùng mạnh, có tiềm lực kinh tế và khoa học kỹ thuật tiên tiến, âm mưu, phương thức, thủ đoạn lại vô cùng thâm độc.

Trong cuộc đấu mưu, đọ trí đó, lực lượng An ninh đã mưu trí, sáng tạo, luôn tìm tòi những cách đánh mới, tạo bất ngờ cho địch và luôn làm chủ cuộc chơi. Chính bằng sự mưu trí, sáng tạo và khôn khéo, lực lượng An ninh đã khai thác triệt để điểm yếu của địch, phát huy điểm mạnh của ta, làm thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch, từ đó làm thay đổi cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho ta.

Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới tiếp tục diễn ra gay go, phức tạp và quyết liệt hơn bao giờ hết. 

Lực lượng An ninh tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, kế thừa kinh nghiệm, phát huy nội lực, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, kiên trì đấu tranh đẩy lùi nguy cơ, củng cố nền an ninh nhân dân vững chắc.

P.V