Với vai trò là Khối trưởng Khối Thi đua, Trường Văn hóa 3 thời gian qua đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua của Khối. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác.

Đồng chí Nguyễn Doãn Việt, Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đắk Lắk thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ thi đua cho Trường Văn hóa 3.

Các hoạt động đã khích lệ phong trào thi đua trong Khối, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa các đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Trường Văn hóa 3 và tặng Bằng khen cho một số đơn vị khối trường nằm trên địa bàn.

Đoàn Văn Tương