Tới dự có các đồng chí: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện các bộ, ban, ngành; các đồng chí lão thành CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ...

Đại tá Đàm Xuân Nhung, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn nêu rõ: 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo (GDĐT). Nhà trường luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, xây dựng nhiều chương trình đào tạo mới để phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CSND.

Những năm gần đây, có 83% giáo viên dạy giỏi các cấp; số học sinh khá giỏi chiếm từ 40% đến 70%; tỷ lệ học sinh phấn đấu đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên đạt 30%. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và năng động, sáng tạo trong công tác.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã trân trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của nhà trường. Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn  biểu dương những thành tích xuất sắc mà tập thể nhà trường đã nỗ lực phấn đấu giành được trong 40 năm qua. Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh: Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhà trường cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy CATW về GDĐT, qua đó nhằm đổi mới mạnh mẽ chương trình dạy và học theo hướng nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực thích ứng của học viên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình và Công an các đơn vị, địa phương; cơ chế gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học. Phải chú trọng xây dựng nhân cách, phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học viên nhà trường vì đây là yếu tố quyết định chất lượng GDĐT của nhà trường..

C.G.