Năm học 2009-2010 là năm học đầu tiên Trường Trung cấp CSND II thực hiện Quy chế 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung của Bộ Công an ban hành; nhà trường đã tích cực, chủ động biên soạn giáo trình và đề cương bài giảng để đào tạo cho 34 lớp K16 hệ tập trung. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở: giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian thảo luận, thực hành và làm bài tập trên lớp, góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

Thứ trưởng Trần Đại Quang trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho hai tập thể có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2009-2010.

Với những thành tích đã đạt được, năm học 2009-2010, Trường Trung cấp CSND II được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 2 tập thể của trường được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Khối học viên có một tập thể lớp đạt danh hiệu "Tập thể học viên xuất sắc", 9 tập thể tiên tiến…

Thứ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao công tác giảng dạy và học tập của đội ngũ thầy cô giáo và học viên Trường Trung cấp CSND II đã hoàn thành xuất sắc chương trình, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Bộ giao.

Để đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngoài những phương hướng, nhiệm vụ mà nhà trường đề ra trong năm học mới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Trường Trung cấp CSND II cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và triển khai chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND năm học 2010-2011 của Bộ với nội dung cụ thể, thiết thực đối với nhà trường; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về "chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục"; Đề án số 1252 của Bộ Công an về "Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2006-2020". Kịp thời cập nhật những vấn đề mới trong thực tiễn công tác đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ TTATXH...

Phương Nam