Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận phát biểu, nêu rõ mục đích của công tác quản lý hộ, nhân khẩu tạm trú, tạm vắng và kế hoạch kiểm tra công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. 

Chuyên đề triển khai nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các mặt công tác cơ bản của lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) nói chung và quản lý hộ nhân khẩu tạm trú, tạm vắng nói riêng; giúp lực lượng Công an nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn trong tình hình mới...

Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu tại Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị.

Cùng với việc triển khai các nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch liên quan đến công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, tại Hội nghị, nhiều ý kiến, tham luận của các đội nghiệp vụ, Công an các phường, CSKV đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục các nội dung được triển khai tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm lực lượng Công an quận Hoàng Mai cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Trong đó, cần chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình; tích cực vận động nhân dân nâng cao nhận thức,  hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. "Trưởng Công an phường, chỉ huy các đội phải chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý địa bàn" - Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định.

X.M.