Trong diễn văn khai giảng năm học mới, Thiếu tướng, NGND, PGS,TS.Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II nhấn mạnh: Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trường Cao đẳng CSND II đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng kết năm học 2014-2015, Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 5 đơn vị được Bộ Công an và Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua; 5 tập thể đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, 61 cán bộ, giảng viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Nhà trường trong năm học vừa qua. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đề nghị, Nhà trường cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trong tâm như: Nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, học tập, quan tâm đến phong trào nghiên cứu khoa học trong học viên. Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác xấy dựng Đảng, giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương góp phần hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử và tinh thần tự giác, tự quản của học viên...

Thiếu tướng, NGND Vũ Đức Khiển phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đánh trống khai giảng năm học mới và tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng CSND II.
Các khóa học tham gia diễu binh chào mừng năm học mới.

Đức Mừng