Trải qua gần 10 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện và lãnh đạo Viện Khoa học cảnh sát cũng như sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể cán bộ, Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và điều tra tội phạm đã khắc phục mọi khó khăn nhằm khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nghiên cứu khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Tội phạm học và Điều tra tội phạm của lực lượng CAND và cả nước.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND tặng Băng khen của Học viện cho lãnh đạo Trung tâm.

Với sứ mệnh là cơ quan nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ trong việc đề ra các chỉ thị, nghị quyết trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Trung tâm đã chủ động, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trung tâm đã chủ trì tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế , chủ trì phối hợp biên soạn, xuất bản 50 sách, tài liệu tham khảo có giá trị; phối hợp thực hiện tham gia nhiều chương trình nghiên cứu khoa học tại Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Trung Quốc và các tổ chức quốc tế về phòng chống tội phạm thực hiện nhiều chương trình tập huấn, nhiều hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia về phòng chống tội phạm học hàng đầu trên thế giới.

Trung bình mỗi năm, cán bộ Trung tâm tham gia giảng dạy khoảng 1.700 giờ trong Học viện và 30 lớp tổ chức tại các địa phương; xuất bản nhiều ấn phẩm chuyên đề chuyên sâu về Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ. 

Huyền Thanh