Trong năm qua, sau khi quy chế phối hợp được ký và triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa Trung đoàn E31 và các đơn vị chủ quản có mục tiêu bảo vệ được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có mục tiêu được bố trí lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cán bộ chiến sĩ đơn vị Cảnh sát bảo vệ được xác định rõ ràng, cụ thể và đúng các văn bản quy định của Chính phủ và của Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Quy chế phối hợp đã xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ quản và lực lượng Cảnh sát bảo vệ; việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát hướng dẫn người và phương tiện ra vào cơ quan được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn cho mục tiêu.

Bên cạnh đó, Trung đoàn E31 cũng đã xây dựng hàng trăm kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ quản triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra tại mục tiêu, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp xảy ra tại mục tiêu.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Trung đoàn E31 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quy chế phối hợp mà các bên đã ký.

Các đơn vị chủ động nắm và dự báo tốt tình hình an ninh trật tự khu vực, địa bàn mục tiêu bảo vệ và chủ động xây dựng phương án phối hợp xử lý các tình huống có thể xảy ra tại mục tiêu. Phối hợp chặt chẽ, chủ động các biện pháp nghiệp vụ giải quyết tốt các tình huống có thể xảy ra tại mục tiêu.

Khổng Hà