Hội thao truyền thống của Trung đoàn 600 là hoạt động văn hóa - thể thao mang ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội thao cũng là dịp để Trung đoàn kiểm tra, đánh giá nghiêm túc kết quả công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh CAND trong thời gian qua, từ đó tạo cơ sở đề ra phương pháp, cách làm hiệu quả trong những năm tiếp theo

Đức Quý