Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trường Cao đẳng ANND II đã lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả; mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị tập trung kết hợp với báo cáo chuyên đề về tình hình ANTT trong nước và quốc tế; triển khai và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát các mặt công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị của trường; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh, mở lớp; chủ động hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ nâng cấp trường và triển khai kịp thời việc đào tạo trình độ cao đẳng phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đề ra; đã chỉ đạo việc xây dựng, ban hành đề án phát triển Trường Cao đẳng ANND II đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng ANND II đã có những quyết định đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hậu cần đời sống, góp phần làm chuyển biến căn bản chất lượng giáo dục đào tạo của trường. Các đoàn thể đã xây dựng, phát triển nhiều phong trào phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường đã được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, 3 năm (2011-2013) được Đảng ủy Công an Trung ương tặng Bằng khen “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND tặng giấy khen, nhiều chi bộ, đảng viên được các cấp khen thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cao đẳng ANND II lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đảng viên tham gia Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam đã biểu dương thành tích của Đảng bộ Cao đẳng ANND II đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam yêu cầu Đảng bộ nhà trường tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, để đủ sức lãnh đạo cán bộ, học viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác dạy và học, đổi mới, cải tiến phương pháp theo hướng lấy người học làm trung tâm; không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục học viên, coi trọng việc giáo dục và rèn luyện nhân cách cho học viên. Cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh chính quy, thực sự là nơi đào tạo, rèn luyện, hình thành nhân cách, phẩm chất của người cán bộ ANND...

Đức Mừng