Một số hình ảnh tại triển lãm

Triển lãm đã trưng bày nhiều hình ảnh liên quan đến nội dung kỷ niệm 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ngoài phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh, dịp này Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động khác như: xem phim tài liệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xem phim tài liệu và tổ chức cho đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ thi tìm hiểu kiến thức về nội dung 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Khai mạc triển lãm sáng 9-3

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong; Khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ... góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Thúy Hà