Ngày 21-7, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với Cục PCCC & CNCH về tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị  của Ban Bí thư về Phòng cháy chữa cháy.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu để chuẩn bị tốt cho Hội nghị trực tuyến dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8 tới; Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH.

Tham mưu với Bộ Công an hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật PCCC và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Nâng cao hiệu quả công tác CNCH và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH.

Tăng cường đầu tư cho công tác PCCC&CNCH, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC&CNCH…

* Cùng ngày, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Quản lý công nghiệp an ninh và doanh nghiệp (CNAN và DN) thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chiến lược phát triển Công nghiệp an ninh và hệ thống doanh nghiệp trong CAND, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận những cố gắng của Cục Quản lý CNAN và DN đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý CNAN và DN cần tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động về phát triển CNAN; sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp, tạo bước đột phá để các doanh nghiệp phát triển năng động, hiệu quả hơn trong quá trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, Cục Quản lý CNAN và DN nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp Công an theo hướng cổ phần hóa; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp trong sắp xếp, tái cơ cấu và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.

Tập trung xây dựng hành lang pháp lý cho CNAN, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong CAND; xây dựng nền tảng cơ sở kỹ thuật cao, hình thành các cụm nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất để định hướng phát triển theo hướng gắn với thị trường và yêu cầu công tác, chiến đấu.

PV - Trần Xuân