Theo báo cáo của Cục Cảnh sát đường thủy, hiện nay hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông diễn biến phức tạp. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động này còn thiếu chặt chẽ dẫn đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm nghề không tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản và đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa. Đã có hành vi chống người thi hành công vụ...

Mục đích của đợt cao điểm là kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản và các vi phạm về TTATGT-TTXH trên đường thủy nội địa trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông để đảm bảo TTATGT-TTXH trên đường thủy nội địa trước mùa mưa lũ; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác tài nguyên và hoạt động kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì trật tự, kỉ cương trên đường thủy; xử lý phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót của ngành, chính quyền các cấp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và công tác đảm bảo TTATXH để đề xuất, kiến nghị biện pháp khắc phục...

Kế hoạch triển khai cao điểm sẽ thực hiện đồng loạt trong cả nước, bắt đầu kể từ ngày 20/6 đến 20/8/2011...

T.H.