Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, nhằm kịp thời nắm bắt các thông tin và góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết nhanh chóng các vụ việc phát sinh tại địa phương về ANTT - Trật tự ATGT trong khu dân cư, cộng đồng, làng xóm. 

Cán bộ, chiến sỹ 450 chiếc móc khóa cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Tam Sơn.
Chương trình mô hình phát móc khóa ANTT - Trật tự ATGT cho các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Tam Sơn.

Sau một thời gian lên ý tưởng, kế hoạch triển khai xây dựng mô hình làm móc khóa ANTT - Trật tự ATGT trao tặng cho nhân dân của Đoàn thanh niên Công an huyện Quản Bạ. 

Theo đó, các móc khóa được thiết kế in hai mặt có màu sắc bắt mắt dễ dàng nhận thấy, trên đó ghi cụ thể gồm số điện thoại đường dây nóng của trực ban và các đội nghiệp vụ Công an huyện để người dân tiện lợi trong việc liên lạc khi có thông tin cần phản ánh. 

Tại chương trình, mô hình trao tặng móc khóa ANTT - Trật tự ATGT, đã có 450 chiếc móc khóa được cấp phát cho các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn thị trấn Tam Sơn. Kinh phí xây dựng mô hình này, được Đoàn Thanh niên Công an huyện Quản Bạ đề xuất lãnh đạo Công an huyện trích từ nguồn đấu tranh phòng chống tội phạm và từ quỹ Đoàn của Đoàn Thanh niên Công an huyện. Đây là mô hình móc khóa ANTT - Trật tự ATGT đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Những chiếc móc khóa nhỏ gọn, là vật luôn ở bên cạnh người dân. Tin rằng mô hình này sẽ phát huy được sức mạnh tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân, nâng cao nhận thức, vai trò của người dân trong việc tố giác tội phạm; giúp người dân có thêm kênh phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa, tố giác tội phạm.

 Thời gian tới, Đoàn thanh niên công an huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn xã hội hóa và triển khai nhân rộng mô hình này tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quản Bạ.


P.Thúy - M.Đức