Đoàn Thanh tra BCA do đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn; Thiếu tướng Hoàng Duy Hòa, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Phó Trưởng Đoàn cùng  đại diện lãnh đạo, thanh tra viên các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Thanh tra Bộ. 

Phía Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên do  Đại tá Nguyễn Văn Thực - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, các đ/c Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ làm công tác kiểm tra, thanh tra PCCC.

Các đại biểu tại buổi giao lưu

Tại buổi  làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Cảnh sát PCCC Thái Nguyên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 của đơn vị: Mặc dù mới thành lập chưa được 1 năm nhưng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hai đơn vị đã trao đổi nhiều kinh nghiệm, những vướng mắc liên quan đến công việc thực hiện nhiệm vụ công tác nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra nói riêng, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về PCCC; công tác hướng dẫn, định hướng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực PCCC cho các đơn vị, địa phương...

Lê Thị Hạnh