Đây là khóa đầu tiên Học viện CSND liên kết với Đại học Tây Bắc đào tạo thạc sỹ cho lực lượng Công an và các cơ quan nội chính các tỉnh Tây Bắc được mở tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La theo chủ trương của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND tặng Bằng khen của Học viện cho các học viên xuất sắc.

Sau một thời gian học tập, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, kết quả đào tạo khóa cao học I cho thấy, các tân thạc sỹ được nhận bằng hôm nay đều đã vận dụng những kiến thức, kết quả học tập vào thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; được lãnh đạo các cấp đánh giá cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tân thạc sĩ.

Đây cũng là nguồn nhân lực chất lượng cao có thể đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Tây Bắc, vốn được xem là vùng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước.

Huyền Thanh