Trải qua 18 năm đổi mới và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam CATP Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt công tác quản lý, giam giữ can phạm nhân, phục vụ cho yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, cải tạo can phạm nhân thi hành án phạt tù, luôn thực hiện tốt chính sách khoan hồng, nhân đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Trại đã đề nghị cấp trên đặc xá, giảm án, tha tù trước thời hạn cho 625 phạm nhân và giảm án tù cho 1.146 phạm nhân cải tạo tốt. Biểu dương những thành tích to lớn mà Trại tạm giam CATP đã đạt được trong những năm qua,  Đại tá Lê Ngọc Nam, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã động viên cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam CATP tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng LLVTND, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và lực lượng Công an giao phó, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương

H.T.