Đợt này, Trại giam Gia Trung công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện 20 phạm nhân, 8 phạm nhân hết thời hạn chấp hành án phạt tù và 506 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Trong đó, 290 phạm nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi lễ.
Trong tổng số 534 phạm nhân được công bố quyết định đợt này, có 2 phạm nhân được giảm án từ chung thân xuống 30 năm; ngoài ra, thời gian chấp hành án phạt tù giảm nhiều nhất là 29 tháng, ít nhất là 1 tháng. Quá trình xét duyệt danh sách các phạm nhân được giảm thời gian chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn đảm bảo các quy định của pháp luật, đúng đối tượng.
Công bố và trao các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Cuộc đoàn tụ ngay tại căng tin trại giam.
Phạm nhân Tăng Văn Cường sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về với gia đình.
Ánh mắt mừng vui ngày trở về gia đình từ trại giam.

Các phạm nhân được nhận quyết định đợt này đều có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án phạt tù và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi công bố quyết định, các phạm nhân đã được người nhà đón trở về với gia đình; đối với các phạm nhân không có người nhà đưa đón được đơn vị bố trí phương tiện chở đến bến xe; đồng thời cấp tiền theo quy định.

Cấp giấy tờ, tiền cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Thượng tá Trần Ngọc Sỹ, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết: Lễ công bố các quyết định thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, khuyến khích số phạm nhân đang chấp hành án hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước ta. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi ra tù phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách, thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. 

Cũng theo Thượng tá Sỹ, quá trình phạm nhân chấp hành án tại trại giam, đơn vị đã tổ chức giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho phạm nhân để khi ra ngoài xã hội không bị bỡ ngỡ.

Trại giam Gia Trung bố trí phương tiện đưa những người vừa nhận quyết định ra bến xe.

Đồng thời, đơn vị cũng đã thành lập Quỹ tái hòa nhập cộng đồng để khi phạm nhân trở về có khoản kinh phí nhất định đảm bảo cuộc sống, tránh tái phạm tội, sống làm công dân có ích. Đây cũng là sự thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội đã thật sự ăn năn, hối cải, chấp hành án tốt tại trại giam.

Chí Hào