Hội nghị còn báo cáo tóm tắt kết quả một số công tác trọng tâm về công tác chính sách, bảo hiểm xã hội năm 2009-2010 và tập huấn, triển khai một số văn bản mới về bảo hiểm xã hội và chính sách trong CAND cho toàn lực lượng.

Đại diện lãnh đạo các vụ cục, Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và đơn vị chức năng cả nước về dự hội nghị. Trung tướng Phạm Minh Chính - Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Hội nghị.

5 năm qua, thực hiện Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 (QĐ 290) và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg  ngày 6/12/2007 (QĐ188) của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc chủ động, khẩn trương, từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đạt kết quả cao.

Với sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát đó, 5 năm qua công tác lập hồ sơ đề nghị xét duyệt và việc chi trả chế độ cho các đối tượng theo QĐ290 và QĐ188 của Thủ tướng Chính phủ được lực lượng CAND thực hiện nghiêm túc đạt kết quả. Đến nay, với sự nỗ lực cao và tình cảm sâu sắc dành cho đồng đội, cán bộ, chiến sĩ chính sách CAND đã hoàn chỉnh 17.860 hồ sơ hưởng chế độ với số tiền được nhận 69.919.850.000 đồng. Trong đó, Công an Bình Định 522 đối tượng, nhận được 1.601.750.000 đồng.

Trung tướng Phạm Minh Chính - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với một số trường hợp vướng mắc, phát sinh sẽ được tiếp tục hoàn tất hồ sơ, phấn đấu cuối quý IV/2010 cơ bản xét duyệt xong, chi trả chế độ đúng đối tượng, không để xảy ra trùng lặp, chậm trễ.

Năm 2009 và 2010, Bộ Công an đã từng bước thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong CAND đảm bảo đúng lộ trình của Chính phủ; đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 6/7/2009 quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ CAND; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện. Thực hiện việc chuyển xếp lương, chế độ đãi ngộ lực lượng đặc thù, cán bộ tham gia chiến trường B, C, K trước 30/4/1975; trực tiếp tham gia chiến đấu ở các xã giáp ranh sông Bến Hải trước ngày 27/1/1972… và một số quy định khác về thăng cấp bậc hàm học viên các trường CAND, lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện…

Chính sách người có công và hậu phương Công an nhân dân được thực hiện với sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp và toàn lực lượng, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt công tác thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và được triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở, thể hiện nghĩa tình sâu sắc giữa đồng bào, đồng chí, đồng đội.

Ngoài số nhà tình nghĩa các đơn vị, Công an địa phương tặng, Bộ Công an đã hỗ trợ trên 15 tỷ đồng xây tặng 524 nhà tình nghĩa. Chỉ đạo và tạo điều kiện để các đơn vị, Công an địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang tại quê nhà… Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương ban hành thông tư liên tịch thực hiện công tác bảo hiểm xã hội trong CAND phù hợp với đặc điểm tình hình chung và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an…

Để có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực cao còn là tình cảm sâu sắc của mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính sách. Để mang lại niềm vui cho đồng chí, đồng đội, những người làm công tác chính sách tiếp tục hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới

Xuân Linh