Thấm nhuần lời dạy của Bác, Công an TP Hà Nội đã triển khai phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những hành động, việc làm cụ thể. Xác định lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” có ý nghĩa sâu sắc và tác dụng thiết thực trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo nhân rộng phong trào trong toàn Công an thành phố.

70 năm qua, từ phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an thành phố đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, ghi những chiến công đậm nét trong trang sử vàng của quân và dân Thủ đô anh hùng và của toàn lực lượng CAND Việt Nam.

Trong những năm qua, tiếp nối truyền thống vẻ vang đó trên cơ sở quán triệt các Kế hoạch, hướng dẫn của Thành uỷ Hà Nội và Đảng uỷ Công an Trung ương, Thường vụ Đảng uỷ Công an thành phố, lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu  điều Bác Hồ dạy” theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo cấp trên.

Đã tổ chức học tập, làm theo từng lời dạy của Bác bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác chuyên môn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hằng ngày của từng CBCS.

Công an Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Gắn phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác, với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh loại trừ mọi biểu hiện cục bộ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ích kỷ, vụ lợi… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh ý thức chấp hành, phục tùng mệnh lệnh; phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo, tỉ mỉ, khách quan, khoa học trong từng nhiệm vụ; giáo dục ý thức toàn tâm toàn ý vì việc chung, không nề hà gian khổ, hy sinh.

Triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô: Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với từng nội dung công tác; tích cực nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, ý thức kỷ luật cao. 

Phong trào thi đua cùng với thực hiện các cuộc vận động do Bộ Công an, Công an thành phố phát động đã tác động có hiệu quả tới thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội, các quận, huyện, thị uỷ ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của thành phố, Bộ Công an chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 

Đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, không để bị động, đột biến, bất ngờ, xảy ra khủng bố, phá hoại bạo loạn, ngăn chặn không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. 

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục thể thao lớn diễn ra trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của số đối tượng phản động, chống đối chính trị, cực đoan trong tôn giáo, các phần tử xấu gây phức tạp ANTT trên địa bàn.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tạo nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự trên các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm buôn bán người, chống người thi hành công vụ, tội phạm lợi dụng công nghệ cao.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, từ năm 2005 đến nay, Công an thành phố Hà Nội vinh dự 12 năm liên tục được Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố tặng thưởng Cờ Thi đua, trong đó năm 2016 là năm thứ 11 liên tục Công an thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Công an; vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, tháng 8-2010, Công an thành phố được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Ngoài ra, đã có 107.910 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố… và Giám đốc Công an thành phố khen thưởng, trong đó có 13 lượt tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, 876 lượt đơn vị và cá nhân được tặng thưởng Huân chương, 979 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ thực tiễn kết quả trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Công an thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là phải giáo dục cho CBCS nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tạo thành ý thức thật sự tự giác trong rèn luyện, công tác, chiến đấu của mỗi CBCS.  Phải coi việc đề cao vai trò trách nhiệm, sự “nhập thân”, gương mẫu của cấp ủy-chỉ huy, trước hết là của người đứng đầu, là hình ảnh giáo dục trực quan sinh động và có hiệu quả, tác dụng nhất. 

Thứ hai, tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an thành phố nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhận thức, hành động, việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an.

Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thực hiện tốt quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Thứ ba, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” phải được kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng.

Thứ tư, trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phải coi trọng công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

Thứ năm,  phải chú trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát. Chính công tác kiểm tra giám sát, cùng với việc sơ kết, rút kinh nghiệm đã giúp cấp ủy-chỉ huy kịp thời phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót, từng bước nâng chất phong trào.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội