Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đã trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015 của các đơn vị trong Cụm gồm: Văn phòng Bộ, Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Viện chiến lược và khoa học Công an, Cục Tài chính, Thanh tra Bộ và Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu rõ: Quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2015, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ phát động, 7 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, tổ chức phong trào thi đua sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã giao ước và đăng ký đầu năm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những thành tích mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2015, góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm 2016, đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị các đơn vị trong cụm Thi đua số 1 thực hiện tốt một số nội dung sau: Khẩn trương có kế hoạch triển khai Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VI và chương trình công tác của Bộ năm 2016 thành các chương trình, nội dung công tác cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, phải gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với các phong trào, cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các phong trào thi đua; phải chấp hành nghiêm túc các quy định về thi đua của Bộ để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong từng đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đã trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015.

Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm, có biện pháp tiếp tục đẩy mạnh hơn hoạt động thi đua, tăng cường giao lưu, trao đổi và nhân rộng điểm hình tiên tiến…Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra chéo trong công tác thi đua, khen thưởng rút kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động thi đua đạt được kết quả thiết thực, chống phô trương hoặc hình thức, lãng phí….

Kết thúc Hội nghị, Thanh tra Bộ đã bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2016 cho đơn vị Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Hiếu Quỳnh