Theo đó, năm 2018, trong số 9 quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện phát động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”quận Ninh Kiều đạt tỷ lệ thấp nhất. 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2018. 

Cụ thể, trên địa bàn quận này có 2.642 đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thì chỉ có 135 đơn vị thực hiện phát động đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đạt tỷ lệ 5,11%. 

Đáng lưu ý, quận Ninh Kiều cũng là địa phương có đông doanh nghiệp nhất thành phố (2.443 doanh nghiệp), nhưng không tổ chức phát động đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 

Địa phương đạt cao nhất là huyện Phong Điền, có 204 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thì có đến 197 đơn vị tổ chức đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đạt tỷ lệ 96,57%; thứ 2 là quận Thốt Nốt, có 310 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thì có 266 đơn vị đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đạt tỷ lệ 85,81%...

Theo Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ, nhìn chung, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” còn nhiều hạn chế. 

Do chưa có quy định chế tài hoặc các điều kiện, lợi ích ràng buộc nên nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa quan tâm đến công tác này. Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. 

Ban Chỉ huy Công an một số quận, huyện chưa có sự tham mưu chỉ đạo trong công tác triển khai, phát động xây dựng cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, nhất là các doanh nghiệp; một số cơ quan, doanh nghiệp vẫn còn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tình trạng trộm cắp vẫn còn xảy ra ở một số bệnh viện, trường học…

Dịp này, Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL được Công an TP Cần Thơ, cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2018.

Văn Đức