Năm 2014, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Năm 2015, lực lượng cảnh sát PCCC nghệ An cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2014, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình một cách toàn diện và có chiều sâu; tăng cường công tác thanh kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Đặc biệt, lực lượng cảnh sát PCCC nghệ An cần khắc phục những khó khăn của một lực lượng mới thành lập, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cùng với đó, công tác phòng cháy cũng luôn cần được quan tâm đúng mức, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong công tác PCCC trên địa bàn.

Thượng tướng Trần Việt Tân trao đổi một số tình hình với lãnh đạo tỉnh và Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An.
Minh Khôi