Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh, 15 năm qua, lực lượng Cảnh vệ đã làm được nhiều việc, công tác cảnh vệ được bảo đảm và phát huy tác dụng cao. Đó là những thành tích đáng được biểu dương. Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác cảnh vệ cũng là dịp để các đơn vị cùng rút ra những kinh nghiệm quý báu, để công tác cảnh vệ trong thời gian tới được tốt hơn. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cũng yêu cầu các đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo được trình bày tại Hội nghị để có thể bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp trước khi ban hành…
Trong 15 năm qua, lực lượng Cảnh vệ đã không ngừng nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng trong công tác.

Để có những thông tin chính xác kịp thời về ANCT, TTATXH giúp cho công tác đấu tranh phòng ngừa bảo vệ có hiệu quả, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Tổng cục, các đơn vị, Công an các địa phương và một số đơn vị có liên quan để chủ động làm tốt công tác nắm tình hình. Trên cơ sở đó đã nghiên cứu đề ra những kế hoạch, phương án, chủ trương và biện pháp công tác bảo vệ thích hợp đạt hiệu quả cao. 15 năm qua, lực lượng này đã bảo vệ 15.527 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nước và bảo vệ 660 chuyến hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta ở nước ngoài đều đảm bảo an toàn.

Với 2.955 cuộc mít tinh, hội nghị được tổ chức trong 15 năm qua, dù tổ chức ở Hà Nội hay ở các địa phương, lực lượng Cảnh vệ đã tiến hành xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ chu đáo, chặt chẽ. Từ năm 1990 đến 2005, các đơn vị đã bảo vệ 785 đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia, đã thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, đảm bảo phương châm trọng thị, tuyệt đối an toàn. Công tác bảo vệ khu vực, mục tiêu cơ quan trọng yếu thường xuyên được tiến hành tốt và nghiêm túc. Công tác kỹ thuật bảo vệ đã có những bước phát triển và tiến bộ đáng kể.

Công tác kiểm tra chất nổ, phóng xạ, chất độc trong lương thực, thực phẩm được tiến hành thường xuyên và an toàn. Nhìn lại 15 năm thực hiện công tác cảnh vệ, các đơn vị đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu như: phải nâng cao công tác giáo dục cán bộ, chiến sỹ, coi trọng công tác nắm tình hình, dự báo tình huống để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; dựa vào quần chúng, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng bảo vệ, các cấp, các ngành tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ; công tác cảnh vệ phải được trang bị đồng bộ về phương tiện kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã nghe giới thiệu về Pháp lệnh Cảnh vệ; nghe và thảo luận dự thảo một số quy định về công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các hội nghị, lễ hội; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cảnh vệ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới..

Tường Minh