Tới dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu tại lễ tổng kết.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND cho biết, sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW và 5 năm thực hiện tháng công nhân, công đoàn CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với từng cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp, giải quyết có hiệu quả những yêu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh những hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân, người lao động. 

Năm 2017, Công đoàn CAND đã triển khai thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” nhằm hướng hoạt động của các cấp công đoàn mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động. 

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết

Tại lễ tổng kết, các đại biểu đại diện cho công đoàn Công an 5 đơn vị, địa phương cũng đã nêu ra những khó khăn, hạn chế trong công tác công đoàn CAND, đồng thời nêu ra những kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để tham mưu, đề xuất cấp trên có giải pháp để hỗ trợ các tổ chức công đoàn CAND phát huy năng lực, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động.

18 tập thể và 43 cá nhân được tặng bằng khen

Phát biểu tổng kết hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đã đánh giá cao những kết quả mà công đoàn CAND đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ và 5 năm thực hiện tháng công nhân. 

Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cũng lưu ý, công đoàn CAND phải hoạt động tích cực hơn nữa, nâng cao vai trò của các tổ chức công đoàn, hoạt động có hiệu quả trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tới đây, Bộ Công an sẽ sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, do đó công đoàn CAND cũng phải nghiên cứu, đề xuất mô hình hoạt động cho phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao…

Tại lễ tổng kết, 18 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động công đoàn đã được Ban Chấp hành công đoàn CAND tặng bằng khen. 

Khắc Lịch