Thiếu tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Bộ LĐ -TB & XH, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam cùng lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Công an các địa phương đã tới dự.

Năm 1996, BHXH CAND được thành lập với nhiệm vụ thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHXH và ưu đãi với NCCVCM đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên và người lao động trong toàn lực lượng. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ hướng dẫn của Bộ LĐ- TB & XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… công tác BHXH và ưu đãi NCCVCM trong lực lượng CAND đã tổ chức, quản lý, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sỹ.

Từ khi được thành lập, BHXH CAND đã nghiên cứu, đề xuất, tham gia có hiệu quả trong việc sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng CAND. Cụ thể, BHXH CAND đã tham gia xây dựng nghị định, thông tư, chính sách chế độ BHXH, tham gia đề án cải cách chính sách tiền lương… Đặc biệt, BHXH CAND đang là thành viên Ban soạn thảo Luật BHXH dự kiến được thực thi vào tháng 1/2007.

Thiếu tướng Trương Hoà Bình, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Phòng BHXH CAND.

Công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ BHXH, từ năm 1996 đến hết năm 2005, Phòng BHXH CAND đã tiếp nhận và xét duyệt 1.314 hồ sơ tai nạn lao động; 11.217 hồ sơ hưu trí; 7.985 hồ sơ xuất ngũ, thôi việc; 2.260 hồ sơ tử tuất.

Mặc dù đối tượng cấp sổ BHXH trong CAND lớn, địa bàn rộng khắp cả nước nhưng đến cuối năm 1999 đã cơ bản hoàn thành. Hằng năm, việc thu nộp BHXH trong lực lượng CAND được thực hiện tốt, triệt để, số thu năm sau cao hơn năm trước và luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch thống nhất giữa BHXH Việt Nam và BHXH CAND. Trong 10 năm, đã có 3.393 tỷ đồng được thu và nộp về cho BHXH Việt Nam. Về chế độ chi, trong 10 năm qua, quyền lợi của người tham gia BHXH trong lực lượng CAND đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Cụ thể, từ 1996 đến 2005, tổng số chi chế độ BHXH trong CAND đạt gần 400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH CAND đã tham mưu, đề xuất với Bộ Công an phối hợp với Bộ LĐ- TB & XH cùng các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác ưu đãi với những NCCVCM. Cụ thể, trong 10 năm qua, BHXH CAND đã làm thủ tục công nhận và quản lý 2.077 hồ sơ thương binh Công an qua các thời kỳ. Hằng năm, BHXH CAND đã chi trả, trợ cấp đối với những thương binh số tiền trên 5 tỷ đồng. Đối với những gia đình liệt sĩ, BHXH CAND đã tiếp nhận, quản lý 1.054 hồ sơ liệt sỹ CAND, trong đó có 128 trường hợp hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cũng trong 10 năm qua, BHXH CAND đã tiến hành trợ cấp, xét duyệt 2.096 hồ sơ cán bộ trực tiếp tham gia chiến trường B, C, K trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt và trợ cấp cho 6.180 hồ sơ cán bộ hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc với số tiền gần 7 tỷ đồng. Cùng với những việc làm trên, BHXH CAND đã đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an quyết định về lập Quỹ nghĩa tình đồng đội, Quỹ đền ơn đáp nghĩa; trợ cấp hằng tháng cho 368 cháu là con thương binh nặng, con liệt sĩ hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm; đề xuất Lãnh đạo Bộ Công an quyết định cấp hơn 11 tỷ đồng để xây dựng 556 căn nhà tình nghĩa....

Cùng với những thành tích đã đạt được, hội nghị cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để tìm cách khắc phục, tháo gỡ. Cũng tại hội nghị, đại diện Công an các địa phương, đơn vị đã phát biểu ý kiến đánh giá công tác BHXH trong thời gian qua, đồng thời nêu những kiến nghị về chính sách BHXH.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thiếu tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng Công an là lực lượng chiến đấu thường xuyên, lâu dài, công tác trong môi trường gian khổ, nguy hiểm vậy nên BHXH và chính sách với NCCVCM trong lực lượng CAND phải thể hiện là chính sách của lực lượng vũ trang. Với chức năng là cơ quan tham mưu, BHXH CAND cần bổ sung những chính sách phù hợp để quan tâm hơn nữa đối với những cán bộ, chiến sỹ đang tham gia công tác ở vùng sâu, xa, làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại... Đồng thời, cần chú ý khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để công tác BHXH góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng CAND.

Tại hội nghị, Phòng BHXH CAND đã được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba của Chủ tịch nước. Cũng trong dịp này, BHXH Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH" cho 31 cán bộ CAND.

Trong ngày 1/6, đại diện các đơn vị, địa phương đã được nghe các cơ quan chuyên trách phổ biến các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước; nghe phổ biến thông tư về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân, sỹ quan nghiệp vụ CAND

Đào Tuy