Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT CAND; ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV cùng chủ trì Lễ ký kết.
Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng của hai bên, đồng thời cùng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ hợp tác theo hướng phát triển lâu dài, bền vững như: Hợp tác triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại; hợp tác ở lĩnh vực truyền thông, an sinh xã hội; tài trợ dự án đối với các công trình dự án thuộc các đơn vị Cục, Công ty trực thuộc và các nhà thầu thực hiện các gói thầu của Tổng cục; hợp tác hỗ trợ nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ...

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT CAND; ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục HCKT và BIDV.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị là sự ghi nhận và thực hiện những cam kết của hai bên trong việc khai thác thế mạnh của mỗi bên, nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, phát triển và hội nhập quốc tế. 

Việc hợp tác với ngân hàng sẽ giúp cho các cơ quan hành chính sự nghiệp triển khai nhanh, hiệu quả công tác cải cách hành chính, quản lý linh hoạt, tăng tính tự chủ tài chính, sử dụng hiệu quả và đảm bảo an toàn kinh phí ngân sách Nhà nước.

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT CAND; ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV cùng các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Tại buổi Lễ, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT CAND và ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV đã Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục HCKT và BIDV. Ngay sau đó, đại diện lãnh đạo Chi nhánh BIDV và các đơn vị thuộc Tổng cục HCKT, Nhà thầu cũng đã ký kết một số hợp đồng thuộc phạm vi hợp tác …

Hiếu Quỳnh