Hội nghị được tổ chức với mục đích, yêu cầu giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động trong đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, trên cơ sở đó các đảng bộ bộ phận, các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định: Việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 
Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị.

Sau hội nghị, cấp uỷ các đơn vị khẩn trương chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt Nghị quyết và viết bài thu hoạch theo đúng yêu cầu kế hoạch đã đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Tại Hội nghị các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đã nghe Thiếu tướng PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”…

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII)

 Đây là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng vừa cơ bản, vừa cấp bách; là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.Vũ Linh