Thiếu tướng Nguyễn Phong Hoà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, Quốc hội khóa 13 tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua 4 đạo luật trên có liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm… Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra nói riêng thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác PCTP, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đã được quy định trong Hiến pháp.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn 

Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo cấp cục, phòng; các điều tra viên, trinh sát thuộc các đơn vị của Tổng cục Cảnh sát được phổ biến, quán triệt chuyên sâu những nội dung mới của các đạo luật và trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện để CBCS trực tiếp làm công tác đấu tranh PCTP có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của các đạo luật này; đồng thời, giúp CBCS hiểu đúng, áp dụng thống nhất những quy định mới trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm. Qua đó, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả nhằm kìm chế tình trạng tội phạm.

Hội nghị tập huấn đợt 1 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6-6 đến hết ngày 8-6.

M.Hiền