Tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Xuân Hồng đã bấm nút khai trương Hệ trực ban điện tử hoá. Các đại biểu đã được nghe Thượng tá Vũ Nam Hà, Phó trưởng Trung tâm Thông tin chỉ huy Tổng cục Cảnh sát trình bày về Hệ thống trực ban điện tử hoá.

Công trình khoa học nêu trên ra đời từ việc thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát về xây dựng Hệ trực ban điện tử hoá và căn cứ trên thực tiễn về mô hình tổ chức và quy trình trực ban; trình độ tiếp cận hiện tại và xu hướng công nghệ trong những năm tới; tham khảo mô hình trong và ngoài nước; tham chiếu công nghệ được triển khai tại Trung tâm Thông tin chỉ huy.

Mục đích xây dựng Hệ trực ban điện tử hoá nhằm đồng bộ hóa công tác trực ban -tham mưu - tác chiến trong lộ trình từng bước hiện đại hoá lực lượng CSND

A.Hiếu