Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đề cập đến nhiều vấn đề mà các đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau như: vai trò của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội trong đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về việc chấp hành điều lệnh nội vụ. 

Việc sử dụng mạng xã hội của Đoàn viên, Hội viên; về xây dựng lối sống văn hóa, ứng xử và xây dựng nếp sống gia đình, gia đình văn minh, kiểu mẫu... 

Quang cảnh buổi tọa đàm
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh tặng Giấy khen cho con CBCS Công an đạt giải trong cuộc thi Viết, vẽ "Con yêu bố, mẹ - Chiến sỹ Công an"

Qua đó, các đại biểu đã mang đến nhiều cách tiếp cận mới, rõ ràng hơn về việc xây dựng hình mẫu người thanh niên, phụ nữ Cục Công tác đảng và công tác quần chúng với các phẩm chất bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đề ra những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề có tính thời sự đang tác động tới tâm tư, tình cảm, đến quá trình công tác, rèn luyện của đoàn viên, hội viên thời kỳ mới...

Tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác quần chúng đã trao tặng Giấy khen của Cục tặng các cháu là con em cán bộ, chiến sỹ đã đạt giải trong cuộc thi Viết, vẽ "Con yêu bố, mẹ - Chiến sỹ Công an" do Cục tổ chức.

Quang Minh