Các buổi tập huấn này nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng CSGT trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn và thắt dây an toàn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

CSGT tham dự Hội thảo chuyên đề.

Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 10-2019, lực lượng CSGT được học tập 4 chuyên đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông đường bộ cho Ban chỉ huy Đội CSGT - Trật tự Công an quận, huyện và Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt; Cưỡng chế về nồng độ cồn và thắt dây an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác cưỡng chế nồng độ cồn và thắt dây an toàn; Cưỡng chế vi phạm nồng độ cồn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác cưỡng chế vi phạm nồng độ cồn; Công tác cưỡng chế dựa trên số liệu nhằm thực hiện có hiệu quả việc xử lý vi phạm giao thông.

CSGT Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý tài xế sử dụng rượu bia theo kinh nghiệm quốc tế.

Ngoài ra, tại các buổi tập huấn, các chuyên gia trong và ngoài nước về an toàn giao thông của Học viện Cảnh sát nhân dân, Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu sẽ hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giúp cho Ban chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác tuần tra kiểm soát nhận thức sâu hơn về vai trò, trách nhiệm và cách thức tổ chức làm việc hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ.

Phú Lữ