Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Khánh Hoà quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, và chỉ ra những điều bác dạy  sáu “điều không nên làm” và sáu điều “nên làm” với dân. Từ đó, mỗi cán bộ đảng viên chọn ít nhất một việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện, chú trọng tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng nói riêng và xã hội nói chung.

Nam Khánh