Tham dự có lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở tư pháp, chuyên viên trong Ban pháp chế của tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. 

Hội nghị Nhằm đánh giá kết quả thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, đồng thời triển khai việc thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, từ 1/1/2017 đến 29/2/2020 các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện 8.998 vụ việc vi phạm hành chính liên quan đến ANTT, TTATXH. Tổng tiền phạt thu được nộp ngân sách Nhà nước gần 38,5 tỉ đồng, việc áp dụng hình thức xử phạt đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tiếp theo, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục giám sát chặt chẽ việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực liên quan đến ANTT, TTATXH, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, VPHC nói riêng, trong đó tiếp tục tập trung phát hiện, xử lý các hành vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, trộm cắp, gây rối TTCC, phòng chống kiểm soát ma túy.

Văn Tú