Qua mỗi thời kỳ cách mạng, cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu cho Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Đảng bảo vệ chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, trong việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động sẵn sàng đấu tranh  làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm về ma túy qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Thường trực UBND tỉnh chúc mừng Công an Sơn La.
Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Công an Sơn La.

Phát biểu với lực lượng công an Sơn La, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn thời gian thới lực lượng Công an tỉnh Sơn La tiếp tục xây dựng củng cố lực lượng vững mạnh, triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công đại hội Đảng lần thứ XV của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, biên phòng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tiếp tục ngăn chặn, truy quyét những điểm nóng, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm góp phần ổn định xã hội tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp.

Trung Hiếu – Đinh Tùng