Lễ viếng bắt đầu từ 11h ngày 28/11/2014, lễ truy điệu vào lúc 6h ngày 30/11/2014, sau đó an táng tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).