Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT trong lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Bí thư TW và Kế hoạch số 207 của Bộ Công an về việc tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong các học viện, trường đại học, cao đẳng CAND...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, thư viện chính là giảng đường thứ 2 để mỗi giáo viên cũng như học viên tiếp cận tri thức khoa học, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Vì vậy, công tác sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng hệ thống thư viện cần phải được coi trọng, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, cần tập trung rà soát 4 vấn đề trọng tâm gồm: nguồn vốn tri thức của thư viện, cơ sở vật chất trang thiết bị cho Trung tâm lưu trữ - thư viện.

Toàn cảnh Hội thảo.

Cơ chế hoạt động của Trung tâm lưu trữ -thư viện; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật vào hoạt động lưu trữ, thư viện, trong đó quan tâm đẩy mạnh hợp tác, liến kết trong trao đổi thông tin trong hệ thống thư viện, kể cả hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ thư viện theo mô hình quản lý tiên tiến, hiện đại và tiện ích nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố bảo mật thông tin đối với nguồn tài liệu nghiệp vụ đặc thù của Ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng sách cho Trung tâm thư viện nghiệp vụ cảnh sát của Học viện CSND.

Và vấn đề quan trọng nhất chính là nhân tố con người, yếu tố trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, thư viện. Thứ trưởng cho rằng, cán bộ thư viện không phải chỉ là người lưu giữ sách mà còn là người giúp đỡ, định hướng cho người đọc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu thăm quan phòng đọc sách tại Trung tâm thư viện nghiệp vụ cảnh sát của Học viện CSND.

Thứ trưởng gợi ý, thời gian tới Tổng cục Chính trị CAND cần nghiên cứu, mở các lớp đào tạo tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ, thư viện.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng cho Trung tâm thư viện nghiệp vụ cảnh sát của Học viện CSND – đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo 2 cuốn sách mới phát hành do chính đồng chí là tác giả.

Trước cuộc Hội thảo cấp Bộ lần này, chủ đề trên đã được triển khai hội thảo ở các đơn vị cơ sở. Mục đích của các buổi hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, đề ra những định hướng nhằm phát triển trung tâm lưu trữ và thư viện tại các học viện, nhà trường trong CAND. Qua ý kiến của các chuyên gia và các nhà khoa học, các trường, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND tại các Hội thảo cấp cơ sở trước đó, đã nêu ra 9 vấn đề còn tồn tại, và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế.

Phạm Tâm