Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt, tiền thân là Tiểu đoàn Cảnh sát vũ trang bảo vệ hàng đặc biệt trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ (CSBV)-Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, được thành lập ngày 6/5/2010.

 Ngày 25/7/2014, Bộ Công an đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tiểu đoàn CSBV hàng đặc biệt; đồng thời chuyển giao Tiểu đoàn từ Cục CSBV, sang Bộ Tư lệnh CSCĐ. 

Tiểu đoàn là đơn vị duy nhất trong lực lượng CAND được giao nhiệm vụ bảo vệ, vận chuyển những chuyến hàng đặc biệt, theo quy định của Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Tiểu đoàn CSBV hàng đặc biệt.

Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu đoàn là vô cùng quan trọng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, đơn vị đã tham mưu xây dựng các phương án, trực tiếp tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ, của Bộ Công an và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác khi được lãnh đạo Bộ Tư lệnh giao. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động lưu thông tiền tệ thông suốt của Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm an ninh tiền tệ của quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước, qua đó đã mang lại niềm tin của nhân dân với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Trong 10 năm qua, Tiểu đoàn đã tổ chức lực lượng, huy động 28.044 lượt CBCS bảo vệ vận chuyển tuyệt đối an toàn 10.077 chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an với khối lượng 99.517,5 tấn…

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, thời gian tới, Tiểu đoàn CSBV hàng đặc biệt không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cả về kỹ, chiến thuật tác chiến, xử lý tình huống và nâng cao sức khỏe, thể lực; thường xuyên luyện tập và diễn tập các phương án bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt, bảo vệ giao liên, phòng chống biểu tình, tập trung đông người tại các mục tiêu bảo vệ, nắm chắc tình hình địa bàn các tuyến có chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ đi qua, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống. 

Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và Công an các địa phương, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với các Bộ, ban ngành, đặc biệt là các đơn vị có liên quan, chủ động xây dựng quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ mục tiêu và áp tải bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ, nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ động cũng như trình độ và khả năng tác chiến cho CBCS Tiểu đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thành lập đơn vị, Tiểu đoàn CSBV hàng đặc biệt vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng  Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính tặng Bằng khen; Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen…

Vũ Linh