Trong năm 2019, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó, đã thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 1 tập thể của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp 

Cụ thể là đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua 4 luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 1 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 6 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 quyết định; chủ trì, phối hợp liên ngành ban hành 1 thông tư liên tịch; ban hành theo thẩm quyền 73 thông tư. 

Ngoài ra, Cục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an lập đề nghị xây dựng 7 dự án luật, trong đó dự kiến đề xuất đưa vào Chương trình năm 2020 là 4 dự án luật (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng trị an cơ sở; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)) và đưa vào Chương trình năm 2021 3 dự án luật (Luật Cảnh sát cơ động; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù)… 

Bên cạnh đó, Cục đã hoàn thành các thủ tục đề xuất đàm phán, ký kết, phê chuẩn, phê duyệt 11 hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, phòng, chống tội phạm; tổ chức triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đã được cắt giảm; chuẩn hóa thông tin hàng trăm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an để chuyển dữ liệu sang cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng mức chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Cơ quan Công an lên trên 86%. 

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2019, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, ngành khen thưởng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã đạt được trong năm 2019. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Cục tập trung triển khai thi hành có hiệu quả các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, đặc biệt là Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng văn bản mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong CAND theo mô hình tổ chức mới. 

Tập trung đề xuất cơ quan có thẩm quyền đưa vào chương trình năm 2020 4 dự án luật, đó là: Luật Cư trú (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Luật Lực lượng trị an cơ sở và Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); đồng thời, tiến hành lập hồ sơ đề xuất đưa vào chương trình năm 2021 các dự án Luật Cảnh sát cơ động, Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đề nghị Cục cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự, đặc biệt tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của Điều tra viên, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự về quản lý hành chính, Cảnh sát giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác này. 

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan Công an có chức năng giải quyết thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính…

Nguyễn Hương