6 tháng đầu năm 2009, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác XDLL CAND. Qua đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong các đơn vị, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"…

Triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ và từng hệ lực lượng theo đề án với hướng sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác và rèn luyện đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng và Nhà nước, giữ vững kỷ luật, thực hiện nghiêm quy định của lực lượng CAND và đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp ủy Đảng, chính quyền khen thưởng và nhân dân khen ngợi. 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009, đồng thời nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và Chỉ thị số 05 về phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008 - 2013; tích cực thi đua lập công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2009

Việt Hưng