Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình, kết quả công tác giáo dục, đào tạo trong CAND thời gian qua...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn, thuận lợi và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong CAND hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích và cố gắng đạt được của Tổng cục Chính trị CAND nói chung, Cục Đào tạo nói riêng trong công tác giáo dục đào tạo trong CAND thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự buổi làm việc ảnh Hiếu Quỳnh

Nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ Tổng cục Chính trị CAND, Cục Đào tạo cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát hệ thống các trường; cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, trong đó có việc tiếp tục triển khai Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020;

Xác định rõ lộ trình phát triển cho từng mặt công tác giáo dục, đào tạo trong CAND; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND; đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng CAND...

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, nâng cao chất lượng dạy và học là đòi hỏi cấp thiết, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu; công tác giáo dục đào tạo trong CAND cần chú trọng đến các vấn đề như đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chức danh, chất lượng đào tạo gắn với mục tiêu, xã hội hóa giáo dục; phân cấp cho các trường nhưng tránh buông lỏng quản lý; cần kiểm tra, đánh giá chất lượng các Trung tâm...

Hiếu Quỳnh