Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong CAND và tham luận của Công an các đơn vị, địa phương về công tác thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong CAND. 

Từ đó, đưa ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Luật nhất là các quy định về thẩm quyền xử phạt, trình tự, thủ tục và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của các lực lượng chức năng trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, kết quả tổng kết 4 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính của Công an các đơn vị, địa phương và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đã đánh giá khách quan, đầy đủ và toàn diện quá trình 4 năm thi hành Luật trong CAND đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Luật.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an- cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật trong CAND nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại hội nghị này để hoàn thiện báo cáo tổng kết của Bộ Công an gửi Bộ Tư pháp. 

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả tổng kết 4 năm thi hành Luật trong CAND đề xuất các cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập của Luật trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Luật này. 

Đồng thời tiếp tục tập hợp vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Luật để phản ánh về Bộ phục vụ quá trình tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.


Nguyễn Hương