Thiết bị, máy móc phục vụ công tác cải cách hành chính do Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an bàn giao gồm: 9 bộ máy tính, 9 máy ScanSnap tốc độ cao và phần mềm ứng dụng trong công tác lưu trữ thông tin công dân, với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Các loại trang thiết bị, máy móc này sau khi tiếp nhận sẽ được đưa vào sử dụng, qua đó sẽ góp phần đổi mới, cải cách hành chính phục vụ nhân dân và phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị.

Thành Nam