Năm 2017, Đoàn thanh niên Tổng cục VIII đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, văn hoá cho đoàn viên thanh niên; xun kích tham gia cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng coong tác, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; tiên phong trong công tác nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho các loại đối tượng...; 

nhận phụng dưỡng 11 mẹ Việt Nam anh hùng, quyên góp ủng hộ, trao tặng, tu sửa 36 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tặng gần 5.000 suất quà, học bổng với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng; đã phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng...
Thiếu tướng Tô Xuân Bốn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2018, Đoàn Thanh niên TC VIII đã có kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND và 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức Hội thi sân khấu hoá “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Tô Xuân Bốn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII yêu cầu, năm 2018, Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị; nghiên cứu, thực hiện bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư và kết luận của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73; 

chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp bộ máy Bô Công an theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung thực hiện có hiệu quả 2 chương trình, 2 công trình thanh niên đã được Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng cục VIII thông qua; tiếp tục khẳng định vai trò “hạt nhân”, xung xích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị “dám tham mưu, dám đề xuất, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; 

nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt đoàn, chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tâm lí của đoàn viên, thanh niên để  có hướng động viên, xử lí kịp thời, hạn chế thấp nhất đoàn viên, thanh niên vi phạm...

Phương Thuỷ