Theo đó, các đơn vị quản lý hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội thường xuyên phát phiếu khảo sát sự hài lòng của cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại nơi tiếp nhận, giải quyết các công việc cho cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Đối tượng lấy ý kiến bao gồm: 1. Cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục cấp hộ chiếu; kiểm soát xuất nhập cảnh. 2. Cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú; cấp thẻ căn cước công dân; đăng ký phương tiện giao thông; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ngành kinh doanh có điều kiện. 3.

Cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục thẩm định, cấp giấy chứng nhận điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Nội dung khảo sát bao gồm: 1. Sự hài lòng của người dân về quy trình, thủ tục, kết quả giải quyết công việc của đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND. 2.

Những thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân. 3. Tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND. 4. Những vấn đề khác liên quan đến công tác xây dựng lực lượng CAND.

N.Hương