6 tháng đầu năm 2017, với sự đoàn kết, chủ động, quyết tâm cao, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 2 – Bộ Công an gồm: Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên đã tích cực tham mưu, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, công tác Công an, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu chỉ tiêu giao ước thi đua đã đề ra. 6 tháng đầu năm, tội phạm hình sự, tội phạm ma túy đều giảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; tỉ lệ điều tra khám phá của Công an 7 tỉnh đạt trên 92,04%, trọng án đạt trên 95%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những mặt còn hạn chế, trao đổi những kinh nghiệm hay trong triển khai phong trào, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 cho Công an các tỉnh trọng Cụm thi đua.

Thanh Duyên