Thứ trưởng Trương Hoà Bình gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Cùng đi với Đoàn công tác của Thứ trưởng có Đại tá Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Thiếu tướng Nguyễn Phùng Hồng, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục XDLL CAND.

10 tháng qua, Công an tỉnh Hà Giang nói chung, Công an các huyện nêu trên nói riêng đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Chính phủ, lãnh đạo Bộ và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT; đã làm tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương; đã điều tra, khám phá 317 vụ án với 481 đối tượng, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 81,3%, trong đó, án nghiêm trọng điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 100%.

Trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý, đã khám phá  37 vụ với 56  đối tượng, qua đó đã chủ động làm giảm tình trạng phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện chỉ thị của Đảng ủy và lãnh  đạo Công an tỉnh, đã  tiếp tục tăng cường lực lượng cho các địa bàn phức tạp về ANTT. Cụ thể là đã kiện toàn 13 tổ công tác gồm những cán bộ, đảng viên, đoàn viên có trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác dân vận tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, xoá đói, giảm nghèo; tuyên truyền, giải thích để nhân dân nhận rõ luận điệu xuyên tạc, vu cáo của kẻ xấu và các  thế lực thù địch; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT phát sinh tại cơ sở và việc chỉ đạo xây dựng các điển hình tiên tiến về đảm bảo ANTT tại các địa bàn.

Qua đó, đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; từng bước ngăn ngừa nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn. Mô hình hoạt động có hiệu quả này cần tiếp tục được phát huy, nhân rộng trong công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới. Thông qua việc tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương tiếp tục củng cố, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, tích cực góp phần đảm bảo vững chắc ANTT trên địa bàn.

Cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" được triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Công  an tỉnh Hà Giang, đã góp phần tạo ra chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và chất lượng các mặt công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Trương Hoà Bình nêu rõ: Để tiếp tục giữ vững ANTT, tạo điều kiện vững chắc phát triển mọi mặt ở địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang cần tiếp tục nỗ lực phát huy thành tích đã đạt được, cụ thể là chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác xây dựng, củng cố lực lượng chính trị ở cơ sở, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đọan chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ nhằm phát huy  sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các yêu cầu, mục  tiêu của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Chú ý tổ chức diễn tập thành thục các phương  án đảm bảo ANTT như phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nêu trên, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh Công  an tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời chú trọng thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy nhằm thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của người Công an cách mạng...

C.G.