Tới dự lễ ký kết có đồng chí Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC; Trung tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an cùng đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 ngành, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Vụ trưởng Vụ 2 và Thiếu tướng Trần Trung Dũng, Cục trưởng Cục ANĐT đã thay mặt 2 đơn vị ký quy chế phối hợp. Bản quy chế được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo pháp chế XHCN, làm cho công tác phối hợp được kịp thời, chặt chẽ hơn. Bản quy chế đề cập đến các hoạt động từ tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tiến hành các hoạt động tố tụng điều tra, kiểm sát điều tra hướng dẫn, chỉ đạo địa phương; thống kê tội phạm, thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp và các công tác khác được giao.

Thứ trưởng Tô Lâm chứng kiến lãnh đạo Vụ 2 và Cục ANĐT ký quy chế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá việc ký quy chế phối hợp là cụ thể hóa kết luận của lãnh đạo liên ngành về việc tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được 2 ngành đề ra. Trong công tác phối hợp chỉ đạo, Cục ANĐT, Tổng cục An ninh II và Vụ 2, Viện KSNDTC đã phối hợp giải quyết tốt nhiều vụ án trọng điểm đồng thời chủ động nắm tình hình ở địa phương, trao đổi thông tin kịp thời; hướng dẫn các địa phương đối với các vụ án phức tạp, nhạy cảm, tập trung giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa ba ngành ở địa phương về tội danh, đánh giá chứng cứ hoặc về thẩm quyền điều tra, thời điểm đưa ra xét xử...

Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa hai đơn vị, Thứ trưởng Tô Lâm đề nghị sau khi ký quy chế, cần quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị để tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả; cần đảm bảo chế độ trao đổi thông tin giữa hai đơn vị; chủ động trong công tác phối hợp trực tiếp thụ lý điều tra, xử lí vụ án; tăng cường hơn nữa trong việc trao đổi pháp luật. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo Cục ANĐT và Vụ 2 sau khi điều tra, xử lí xong mỗi vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về ANQG cần chủ động rút kinh nghiệm cụ thể để thấy những ưu, khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục...

Minh Khoa - Phương Thủy