Tham dự có lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng; đại diện Công an các tỉnh thuộc Công an khu XII trước đây (Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng).

Sau lễ dâng hương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nghe báo cáo chi tiết công việc; chủ trì buổi tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND và khánh thành Khu lưu niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dâng hương tại chùa Tứ Giáp.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác chương trình lễ kỷ niệm gồm các nghi lễ đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chương trình trong lễ kỷ niệm. Báo cáo của đồng chí Đào Gia Bảo đã nêu rõ công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chi tiết, trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân.

Theo yêu cầu của đồng chí Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị cá nhân báo cáo cụ thể sự chuẩn bị của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tham quan Nhà truyền thống Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các đơn vị chức năng, các tiểu ban Lễ Kỷ niệm chủ động trong công tác chuẩn bị, bảo đảm cho buổi lễ diễn ra trang trọng theo đúng yêu cầu đặt ra; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, nhất là các khu vực tập trung các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo tuyệt đối cho các đại biểu và người dân tham dự lễ kỷ niệm.

Sau khi xem toàn bộ chương trình Lễ Kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã góp ý, thay đổi một số điểm cho phù hợp với yêu cầu đặt ra; trong đó nhấn mạnh đến thời gian diễn ra chương trình; các trang thiết bị kỹ thuật; biển chữ, băng khánh thành... Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục chính trị đặc biệt quan trọng, chính vì vậy, không được để xảy ra bất cứ sai sót gì, dù là nhỏ nhất.

Thu Thuỷ